top of page
Holding Hands

Sexologi

Sexologi är ett brett område som bland annat rör vår relation till vår kropp, sexualitet, sexualdrift och lust. Sexologisk rådgivning kan beröra områden som kommunikationen med sin partner eller problem med att identifiera sin sexualitet. Anledningar till att man söker hjälp inom det sexologiska området kan vara frågor rörande sexualfysiologi, samlagssmärtor, bristande lust eller övergreppsproblematik.

bottom of page