top of page
Teresa_Brieger

Om mig

Jag heter Teresa Brieger Olsson och är legitimerad psykoterapeut, i grunden socionom. Jag har en integrativ psykoterapeutisk grund vilket betyder att jag är utbildad inom flera olika psykoterapeutiska metoder och använder interventioner och verktyg från skilda inriktningar. Gemensamt är fokus på det upplevelsebaserade, att följa känslor i kroppen och främja upplevelsen av en inre, trygg bas.


Mina terapeutiska inriktningar:

AFT, Affektfokuserad terapi (PDT)

CFT, Compassionfokuserad terapi

KBT, Kognitiv beteendeterapi

EFT-par,  Emotionellt fokuserad terapi för par

Sexualitet, klinisk sexologi

Traumabearbetning

Hur jag jobbar

I psykoterapi får du hjälp att få kontakt med vad du behöver och lära dig bli mer lyhörd gentemot dig själv, följa känslor i kroppen och utveckla en mer hjälpsam och vänlig inre röst. Sådan förändring kan mildra självkritik och skam och på sikt stärka självkänsla. Ofta börjar vi vår kontakt genom 1-3 samtal där du får beskriva dina mål och behov. Om vi inleder en terapi träffas vi sedan en gång varje eller varannan vecka under en kortare eller en längre period. Här är det dina behov och mål som avgör.

 

Jag tar emot vuxna, par, föräldrar och familjer, och har lång erfarenhet av arbete med olika typer av problem som hör livet till, bl. a. relationsproblem, ångest, depression, sexualitet, livskriser, sorg, familjedynamik, stress, utmattning samt sviktande självkänsla. I mitt terapeutiska arbete är ett genomgående fokus att få fatt i behov, stärka glädje och mening i livet och öppna upp för lugn och välmående.

 

Eftersom jag är mitt eget verktyg i arbetet som psykoterapeut försöker jag ta hand om mig själv genom att vårda relationen till mitt inre och till andra i min närhet.  Med hjälp av yoga, musik och samvaro med min familj fylls jag på med positiva känslor och energi. Egenterapi och handledning i mitt terapeutiska arbete är självklara inslag för att stärka både professionell- och personlig utveckling.

Min utbildningsbakgrund

Utbildad till leg. psykoterapeut vid Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling, Högskolan SAPU. Inriktning: Affektfokuserad psykoterapi och KBT.

Klinisk sexologi, RFSU/ Malmö högskola.

EFT-par, Emotionellt fokuserad terapi för par, Stockholms EFT Center.

Socionom, Socialhögskolan Stockholm.

FFT, Funktionell Familjeterapi

Trauma och Traumabehandling utifrån ett kroppsligt perspektiv, Karolinska Institutet, KI.

Jag har lång arbetserfarenhet av behandlingsarbete som privatpraktiserande psykoterapeut, psykoterapeut på vårdcentral, BUP, skolkurator, familjebehandlare inom socialtjänsten, behandlingshem, utredare inom socialtjänsten.

bottom of page