top of page
Calm Sea

Kognitiv Beteendeterapi, KBT

Kognitiv beteendeterapi grundas på inlärningsteori som handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön, samt kognitiv teori som tar fasta på hur tankar påverkar känslor och beteenden. Ett centralt antagande är att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och beteendeförändringar, och vice versa. I KBT arbetar vi med samspelet mellan tankar, känslor och beteende och du får träna dig på att använda nya tankesätt och beteenden för att minska psykologiska problem. Oavsett vilket problem som behandlas, kännetecknas KBT av ett strukturerat upplägg och ett undersökande samarbete mellan terapeut och klient. Källa: www.socialstyrelsen.se

 

Olika problem som kan angripas med hjälp av KBT är bland annat ångest, social ångest, nedstämdhet och depression samt arbete med att nyansera och förändra negativa tankemönster.

bottom of page