top of page
Rock in Sand

Compassion-fokuserad terapi, CFT

CFT har utvecklats över de senaste 40 åren och är en processbaserad psykoterapi sprungen ur evolutionsteori och neurobiologi integrerad med anknytningsteori. Definitionen av compassion inom CFT grundar sig på Buddhistisk tradition och kan sammanfattas som ”..en känslighet för lidande i självet och i andra och en beslutsamhet och förbindelse att försöka lindra och förebygga det” CFT syftar även till att skapa en större balans mellan våra tre affektregleringssystem, våra känsloregleringssystem, som är hot och faro-systemet, utforskarsystemet och lugn och ro-systemet. I CFT övar man upp sin intention och motivation till compassion genom bl. a andning, buddistiska meditationsövningar och visualisering.

Ett centralt tema i CFT är att definiera och förstå innebörden av compassion, att dess kärnpunkt är visdom, mod och engagemang, och att man kan behöva stärka  specifika färdigheter och komma till nya insikter för att tackla olika slags problem. Genom imaginära övningar, beteendeexperiment och utvecklandet av compassion-självet stärks omsorgssystemet och därigenom den trygga basen.

 

Mindfulnessövningar i CFT används för att träna individen att skapa utrymme för att kunna lägga märke till tankar, känslor och inre tillstånd och därigenom välja att skifta sitt fokus, sina tankar och känslor från självkritik och skam till att visa sig själv och andra omsorg med det övergripande och genomgripande syftet att vara hjälpsam. Stärkandet av compassion kan ingjuta en upplevelse av mening, där syftet som medmänniska är att vara hjälpsam gentemot sig själv och andra, en livsfilosofi att navigera utifrån genom livet.

Problemområden som kan passa för CFT är bland annat sviktande självkänsla, skam, självkritiska tankar och behov av att utveckla en varm och hjälpsam inre röst.

bottom of page