top of page
Closeup of comforting hands

Så här kan en terapeutisk kontakt gå till

När du tar kontakt får du berätta lite om din bakgrund, nuvarande situation och vad du skulle vilja förändra.

I början
Psykoterapi

Inledningsvis träffas vi vid 1-3 tillfällen då både du och jag gör en bedömning av vad du behöver hjälp med och om jag är rätt psykoterapeut för dig. Därefter bokar vi samtal regelbundet och följer kontinuerligt upp dina mål med terapin.

Utgångspunkt

För mig som leg. psykoterapeut är en utgångspunkt att vår relation präglas av öppenhet, värme och samarbete.  Fokus är främst på metoder som AFT, affektfokuserad terapi, Compassionfokuserad terapi (CFT), KBT och EFT-par.

Genom terapin

Gemensamt för de psykoterapeutiska metoder jag arbetar med är det upplevelsebaserade, att involvera kroppen. Genom terapin kan du stärka din självkännedom, förstå vad du behöver och vad du inte behöver, och hur vissa mönster har uppkommit. Sådan självkännedom kan minska svåra känslor som skam och skuld och stärka positiva känslor som hopp och nyfikenhet. Du kan även få öva dig på att kommunicera vad du behöver till din omgivning. Genom att titta bakåt i ditt liv kan du få syn på hur vissa mönster blev till och hur dåtid påverkar nutid. Sådan kunskap kan sedan hjälpa dig navigera vidare genom livet.

bottom of page