top of page
Brieger_psykolog.jpg
Mottagningen ligger
centralt i Stockholm. Terapi kan även erbjudas 
via videolänk

Välkommen

Brieger Psykoterapi erbjuder psykoterapi, EMDR samt parterapi.

AFT, affektfokuserad terapi, CFT, Compassion fokuserad terapi, EMDR; Eye Movement Desensitization and Reprocessing, KBT, Kognitiv beteendeterapi samt parterapi enligt EFT-par.

 

Legitimerad psykoterapeut som arbetar med metoder för att utveckla kontakten med känslor och behov, läka trauma samt stärka självomsorg och självkänsla.

 • Relationsproblem  
 • Ångest 
 • Depression
 • Sexualitet 
 • Livskriser
 • Föräldraskap
 • Trauma, PTSD och komplex traumatisering
 • Sorg
 • Familjedynamik 
 • Stress och utmattning
 • Sviktande självkänsla
 • Ensamhet

Jag heter Teresa Brieger Olsson

och är legitimerad psykoterapeut, i grunden socionom.

Jag har flera  utbildningar i olika terapeutiska metoder, EMDR, parterapi samt sexologisk kompetens.

Jag tar emot vuxna, par, föräldrar och familjer.

Ett övergripande mål för mig som psykoterapeut brukar vara att hjälpa dig öka din självkännedom, att förstå dina mönster, hur du fungerar och vad du behöver, eller inte behöver, för att må bra.

Teresa_brieger_bild.jpeg
TERAPI
Brieger_CFT
OLIKA TERAPEUTISKA INRIKTNINGAR
Compassion-fokuserad terapi, CFT

CFT har utvecklats över de senaste 40 åren och är en processbaserad psykoterapi sprungen ur evolutionsteori och neurobiologi integrerad med anknytningsteori. Definitionen av compassion inom CFT grundar sig på Buddhistisk tradition och kan sammanfattas som ”..en känslighet för lidande i självet och i andra och en beslutsamhet och förbindelse att försöka lindra och förebygga det” CFT syftar även till att skapa en större balans mellan våra tre känsloregleringssystem, som är hot och farosystemet, utforskarsystemet och lugn och ro-systemet.

Affektfokuserad terapi (PDT), AFT

Affektfokuserad terapi är en psykodynamisk korttidsterapi där du får hjälp att få kontakt med dina känslor och behov. Känslor märks ofta genom olika kroppsliga förnimmelser och i terapin får du öva dig på att stanna upp och lägga märke till fysiska signaler, följa dina känslor i kroppen och börja få fatt i vad du behöver.

joseph-barrientos-xO5tGY1NgCU-unsplash.jpg
Forest
Kognitiv Beteendeterapi, KBT

Kognitiv beteendeterapi grundas på inlärningsteori som handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön, samt kognitiv teori som tar fasta på hur tankar påverkar känslor och beteenden. Ett centralt antagande är att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och beteendeförändringar, och vice versa.

Sexologi

Sexologi är ett brett område som bland annat rör vår relation till vår kropp, sexualitet, sexualdrift och lust. Sexologisk rådgivning kan beröra områden som kommunikationen med sin partner eller problem med att identifiera sin sexualitet. Anledningar till att man söker hjälp inom det sexologiska området kan vara frågor rörande sexualfysiologi, samlagssmärtor, bristande lust eller övergreppsproblematik.

Image by Womanizer Toys
himmel

Välkommen

Om du har frågor rörande hur en terapi kan gå till eller om jag kan vara rätt psykoterapeut för dig, är du välkommen att mejla eller ringa mig på: briegerteresa@gmail.com

mobil 0720068886

Det går också bra att boka en tid direkt via länken:

UTBILDNING / SPECIALISERING

Karolinska Institutet, KI

Trauma och traumabehandling utifrån ett kroppsligt perspektiv
logo-iceeft_logo_Brieger.png

Stockholms EFT Center

Externship in
Emotionally Focused

Couples Therapy
Brieger_Socialstyrelsen_Logo.png

Bevis om legitimation som

Psykoterapeut

Karolinska Institutet, KI

Avancerad utbildning i CFT

Compassionfokuserad psykoterapi, fördjupning
Therapy Sessions

RFSU och Malmö universitet

Klinisk Sexologi

Grundutbildning i CFT

Compassionfokuserad psykoterapi

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling, SAPU

Psykoterapeututbildning

FFT-Sverige

Utbildning i FFT, funktionell familjeterapi
bottom of page